Přejít na menu
Přeskočit na navigaci

Pravidla hry

Obecná pravidla

 • Do dlouhodobé hry i do každé její etapy se může přihlásit tým (klub) o nejméně třech členech ve věku do 15, respektive do 18 let nebo stopař (viz níže pravidla pro stopaře).
 • O zařazení týmu do soutěžní kategorie rozhoduje věk nejstaršího člena týmu. Pokud je tento starší 15 let, je tým povinen soutěžit v kategorii do 18 let.
 • Dlouhodobá hra probíhá od 10. října 2013 do 20. května 2014 a je rozdělena do čtyř samostatných etap: 1. etapa (10. října - 29. listopadu), 2. etapa (1. prosince - 30. ledna), 3. etapa (1. února - 30. března), 4. etapa (1. dubna - 20. května).
 • Každý tým má možnost zúčastnit se libovlného počtu etap nebo celé hry (4 etapy). Pokud při registraci do hry neuvede možnost automatické registrace do každé následující etapy, musí vždy na začátku nové etapy provést opětovné přihlášení do hry (ne novou registraci).
 • Každá etapa bude mít svého vítěze, který obdrží cenu a kterému se zapíšou body do tabulky celé hry. Klub, který bude mít na konci hry nejvíce bodů v součtové tabulce se stane celkovým vítězem hry a obdrří hlavní cenu.
 • Body do celkové tabulky hry se započítávají následujícím způsobem: Vítěz etapy obdrží 5 bodů, druhý 4 body a třetí 3 body. Všechna následující místa obdrží 1 bod.


Systém hry v jednotlivých etapách

 • Během každé etapy se na stránkách dlouhodobky každé druhé pondělí objeví několik úkolů. Každý úkol může klub splnit pouze jednou nebo jej nemusí plnit vůbec. Výjimku tvoří úkoly, u kterých bude uvedeno, že je možné je plnit v každé etapě znovu. Úkoly se budou také lišit podle toho, zda je možné je splnit pouze v etapě, ve které budou zveřejněny nebo i v jiných etapách.
 • Splněné úkoly sepíšete do hlášení, které budete odesílat na adresu: Ukerewe, Martin Vérteši, Okružní 1187/4c, Havířov 736 01. V případech časově omezených úkolů rozhoduje razítko na obálce.
 • Za splněné úkoly obdrží klub tolik bodů, jak dobře se mu povede úkoly splnit. Body budou připsány do herního systému, kde je můžete využít ke hře.
 • Hra je inspirována objevitelskými cestami doktora Davida Livingstona a jeho následovníka H. M. Stanleyho do Afriky. Každý klub bude za své získané body postupovat po mapě Afriky a snažit se objevit co nejvíce míst.
 • V každé etapě je pro probádávání zpřístupněna jedna část mapy, v té je ukryto 6 stěžejních míst, které je nutné objevit, aby bylo možné považovat výpravu za úspěšnou. Počet těchto objevených míst rozhoduje o pořadí v etapě. Pokud váš klub objeví všech šest míst před skončením etapy, stane se jejím vítězem. Pokud do konce etapy nikdo neobjeví všech 6 míst, vítězí tým s nejvyšším počtem objevených míst.
 • K objevení stěžejních míst není nutné procházet celou část mapy. Při vstupu na každé políčko mapy se vám objeví číslo, které značí počet políček k nejbližšímu důležitému místu. Každý den je možné provést pouze deset tahů po mapě.
 • Body, získané v každé z etap, nejsou přenositelné do další etapy. Je nutné je do konce etapy využít k postupu nebo propadnou. Všechny se ovšem započítávají do celkového počtu získaných bodů, který hraje sekundární roli při určování pořadí v jednotlivých etapách a také terciální roli při určování konečného pořadí na konci celé hry.


Pravidla pro stopaře

 • Stopař (samotář, který nemá klub) se může také zúčastnit soutěže v kategorii Stopaři. Pro stopaře ovšem u úkolů platí některá omezení či změny (vždy je u úkolu uvedeno). Některé úkoly také stopaři nemohou vůbec plnit a naopak některé úkoly budou vycházet výhradně pro stopaře. Ti musí cestu napříč Afrikou absolvovat ve ztížených podmínkách, protože jsou sami.


Kontakt a další důležité věci

 • Ke kontaktu s redakcí dlouhodobky využijte poštovní adresu uvedenou výše nebo email: ukerewe@dlouhodobka.cz. K přihlášení do systému využijte udáje, které jste používali v předchozích dlouhodobých hrách nebo, pokud hrajete poprvé, se zaregistrujte na www.iklubovna.cz a poté se stejnými údaji přihlašte na tomto webu. K zodpovídání obecných dotazů můžete také využít sekci Diskuze.
 • Každý přihlášený klub navíc bude zdarma dostávat domů časopis pro kluby Klubovní hlasatel, ve kterém budou v průběhu hry vycházet aktuality, zadání úkolů a další zajímavosti a také časopis Bobří stopa.